ul. Górna Wilda 68/1, Poznań

Procedury przekazywania trudnych diagnoz prenatalnych i perinatalnych
Więcej
Szkoła Promująca Zdrowie Psychiczne Nauczycieli
Więcej
Podnoszenie kompetencji kadry medycznej i rodzin w obszarze wiedzy perinatalnej
Więcej
Grupa psychoterapeutyczna rozwojowa – podnoszenie kompetencji psychospołecznych
Więcej
Otwórz się na zdrowe perspektywy - II edycja
Więcej
Otwórz się na zdrowe perspektywy
Więcej
Poradnik Pozytywnego Myślenia
Więcej
Grupa psychoterapeutyczna dla osób z zaburzeniami lękowymi
Więcej
Szkolenia otwarte z zakresu proaktywności
Więcej
Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach
Więcej
Nowe kompetencje HR – owe w powiązaniu kooperacyjnym sEaNERGIA
Więcej
Szkolenie zamknięte dla Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
Więcej
Szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowań
Więcej
„Analiza, interpretacja i zastosowanie testu Szondiego”
Więcej
„Psychologiczne wsparcie młodzieży z doświadczeniami traumatyzującymi i zaburzeniami zachowania”
Więcej
Prace badawczo-rozwojowe nad oprogramowaniem do analizy metastrategii poznawczych
Więcej
Promocja zdrowia psychicznego u osób zmagających się z doświadczeniem rozwodu.
Więcej