ul. Górna Wilda 68/1, Poznań

Poradnik Pozytywnego Myślenia

Projekt realizowany jest przez firmę American Systems Sp. z o.o., w partnerstwie z Instytutem Psychologii i Psychoterapii Proaktywnej proPORT, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie.

Czas trwania projektu: 01.03.2014 – 30.06.2015

Głównym celem projektu było podniesienie u uczniów / uczennic szkół gimnazjalnych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poziomu umiejętności korzystania z doradztwa edukacyjno – zawodowego poprzez opracowanie jednego spójnego narzędzia i materiałów metodycznych do rozpoznania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów / uczennic.

W ramach Projektu powstała m.in. komputerowa gra edukacyjna przeznaczona do rozpoznania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów / uczennic. Autorski scenariusz gry opiera się na założeniach gier przygodowych, gdzie główny bohater, w którego wcieli się uczeń, będzie musiał zaliczać kolejne poziomy (levele) poprzez wykonywanie ciekawych zadań zmuszających do logicznego myślenia. Gra została dostosowana do osób w wieku gimnazjalnym. Gra oparta jest na oryginalnym scenariuszu przygodowym, podobnym do scenariusza filmu przygodowego (przykładowo: Indiana Jones). Grę można pobrać tutaj: JAK USPOKOIĆ SMOKA?

Nagrane zostały również 193 filmy przedstawiające wszystkie zawody z nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz obrazujące możliwości dalszego kształcenia w danym zawodzie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i/lub na studiach wyższych.

Projekt współfinansowany z: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Liczba uczestników: 1445

Kierowany do: Doradcy zawodowi, psychologowie i nauczyciele, pracujący w szkołach gimnazjalnych. Uczniowie szkół gimnazjalnych