ul. Górna Wilda 68/1, Poznań

Otwórz się na zdrowe perspektywy

Projekt w ramach otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Wielkopolski” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Czas trwania projektu: 01.08.2015 – 31.12.2015

Głównym założeniem projektu jest zaangażowanie uczniów i uczennic wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych w realizację nietypowej akcji społecznej, dotyczącej profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego, pozwalającej na:

 • upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego,
 • kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego,
 • rozwijanie umiejetności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu oraz zapobieganie zaburzeniom psychicznym,
 • przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, sprzyjających postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji wobec osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi.

Akcję społeczną, pochodzącą z dobrej praktyki zaczerpniętej z norweskiej akcji BLIK OPENER, poprzedzi cykl działań zmierzających do pełnej aktywizacji młodzieży ponadgimnazjalnej, który poprowadzony będzie przez wykwalifikowany Zespół Projektu.

REZULTATY:

– 125 uczniów wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych aktywnie zaangażowało się w realizację akcji społecznej

 • 5 wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych z powodzeniem zrealizowało akcję społeczną
 • dwa raporty (ex-ante i ex-post) z badań wśród uczniów objętych wsparciem opublikowane na podstronie internetowej projektu
 • opracowanie przez 25 grup uczniów autorskich prac zawierających przekaz dot. promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego oraz pozytywnych postaw wobec osób z zaburzeniami psychicznymi
 • autorska miniksiążeczka wydana przez uczniów wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych, przeznaczona do dystrybucji wśród uczniów, nauczycieli i rodziców
 • 2250 sztuk puszek wraz z autorskimi miniksiążeczkami rozdanych społecznościom wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych
 • regionalne seminarium poświęcone zagadnieniom promocji, profilaktyki zdrowia psychicznego i pozytywnych postaw wobec osób z zaburzeniami psychicznymi oraz realizacji zadania publicznego zorganizowane w Poznaniu
 • pięć lokalnych konferencji szkolnych poświęconych zagadnieniom promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego oraz pozytywnym postawom wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, współorganizowane przez uczniów szkół, w których udział wzięło 25 wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych

Projekt współfinansowany z: Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Liczba uczestników: 125

Kierowany do: Ponad 30 szkół ponadgimnazjalnych z Województwa Wielkopolskiego