ul. Górna Wilda 68/1, Poznań

Grupa psychoterapeutyczna dla osób z zaburzeniami lękowymi

Grupa psychoterapeutyczna – forma psychologicznego wsparcia polegająca na regularnych spotkaniach małej grupy pacjentów, podczas których pacjenci mogą rozmawiać ze sobą o swoich problemach, budować relacje interpersonalne i dyskutować na tematy ich dotyczące.

Grupa umożliwiła Uczestnikom pracę nad własnymi obszarami problemowymi. Przy wsparciu innych Uczestników, każdy miał mozliwość dostrzec swoje zasoby i dzięki nim pokonać swoje trudności społeczno-emocjonalne. Grupa była prowadzona w nurcie integrującym różne podejścia psychoterapeutyczne przez dwóch psychoterapeutów będących pod stałą superwizją.

Aspekty/czynniki istotne w terapii grupowej wg Yalom’a – czyli co może dać psychoterapia grupowa?!

 1. Zaszczepianie nadziei – świadomość, że terapia może pomóc, wyleczenie jest możliwe
 2. Uniwersalność – możliwość bycia zrozumianym, otrzymanie wsparcia, redukcja izolacji społecznej
 3. Udzielanie informacji – przekazywanie wiedzy, edukowanie, redukcja stresu, forma poradnictwa, kształtowanie zachowania
 4. Altruizm – wzajemne karmienie, wzajemna pomoc, bycie potrzebnym, zmiana ról, podwyższenie samooceny, każdy z członków Grupy jest ważny, brak obsesyjnego zajmowania się sobą, większe poczucie sensu życia
 5. Możliwość odtworzenia wzorców relacyjnych wyniesionych przez uczestników ze swoich rodzin pochodzenia.
 6. Rozwój umiejętności społecznych – obserwacja siebie w grupie i możliwość korekty/zmiany tych zachowań i zastąpienie bardziej użytecznymi
 7. Naśladowanie – jak radzą sobie inni, z jakich sposobów korzystają
 8. Uczenie się interpersonalne – korektywna zmiana wynikająca z możliwości obserwacji innych, wymiany doświadczeń i wsparcia osób z podobnymi problemami
 9. Spójność grupy – podobieństwo obszaru problemowego, rosnące zaufanie wzajemne
 10. Katharsis – uwolnienie emocji
 11. Czynniki egzystencjalne – szukanie/ nadawanie sensu życia/ funkcjonowania w świecieŹródło: Irvin Yalom; Psychoterapia Grupowa, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Projekt współfinansowany z: Projekt finansowany ze środków własnych Instytutu

Liczba uczestników: 8

Kierowany do: Osoby z zaburzeniami lękowymi i wynikającymi z nich trudnościami społecznymi