ul. Górna Wilda 68/1, Poznań

Prace badawczo-rozwojowe nad oprogramowaniem do analizy metastrategii poznawczych

Każda osoba ma odmienny sposób uczenia się, jest obdarzona charakterystycznym stylem przetwarzania informacji, dzięki któremu proces uczenia staje się łatwiejszy, szybszy i przyjemniejszy. Wykorzystanie dominującego szlaku neuronalnego to najprostsza metoda umożliwiająca przyswajanie informacji z otoczenia w celu ich zrozumienia, zapamiętania i przechowywania; dzięki niej informacje trafiają do mózgu w najszybszy z możliwych sposobów. Indywidualny sposób wykorzystywania możliwości mózgu stanowi kombinację najlepszego stylu uczenia się oraz aktywności tej strony mózgu, która wykorzystywana jest do przetwarzania i magazynowania informacji. Każdy uczy się w odmienny sposób. Niektórzy najlepiej zapamiętują to, co czytają, podczas gdy inni to, co słyszą. Styl uczenia się to sposób, w jaki odbierane są informacje z otoczenia.

Celem prac badawczych jest zaprojektowanie systemu, którego głównym zadaniem będzie rozpoznanie indywidualnego stylu uczenia się użytkownika oraz dostosowanie elektronicznych materiałów edukacyjnych (w formie e-booka, e-learningu) do specyficznych potrzeb danego czytelnika tak, aby treść przetworzona i podawana przez system była przez niego jak najlepiej przyswajana. Diagnoza preferowanego sposobu uczenia się użytkownika wymaga zgromadzenia dużej liczby danych o jego zachowaniu i sposobie absorpcji wiedzy. Kompletowanie i analiza informacji o użytkowniku systemu powinna odbywać się bez jego udziału lub przy minimalnym wkładzie ze strony odbiorcy, zatem projektowany system będzie pozyskiwać i analizować dane z wielu źródeł istotnych dla oceny indywidualnego profilu użytkownika. Projektowany system opierać się będzie na złożonych danych i zmiennych pozwalających zdiagnozować indywidualny styl uczenia się użytkownika. Zestaw danych wejściowych systemu określających meta strategie poznawcze użytkowników zostanie opracowany i pozyskany w ramach zadania I stanowiącego element prac rozwojowych.

Projekt współfinansowany z: Badania współfinansowane przez Unię Europejską

Wielkość próby badawczej: 1500

Kierowany do: Oprogramowanie dedykowane uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studentom oraz słuchaczom kursów językowych