ul. Górna Wilda 68/1, Poznań

Podnoszenie kompetencji kadry medycznej i rodzin w obszarze wiedzy perinatalnej

KADRA MEDYCZNA (ginekolodzy-położnicy, pielęgniarki i położne)

Zapraszamy poznańskich lekarzy ginekologów-położnikówpielęgniarki położne do udziału w bezpłatnym szkoleniu, podnoszącym PSYCHOLOGICZNE KOMPETENCJE W OBSZARZE WIEDZY PERINATALNEJ.

Szkolenie odbędzie się w formie e-learningowej.

Jeśli zdecydujesz się wziąć udział TY SAM/A ZDECYDUJESZ, kiedy je zrealizujesz.

Twoje kompetencje potwierdzone zostaną certyfikatem po ukończonym pozytywnie teście wiedzy.
Podczas szkolenia:
– zdobędziesz rzetelną wiedzę na temat czynników ryzyka, epidemiologii i symptomatologii zaburzeń emocjonalnych w okresie ciąży i poporodowym,
– nabędziesz umiejętności rozpoznawania i wstępnego diagnozowania okołoporodowych zaburzeń afektywnych,
– zrozumiesz, czego doświadczają kobiety w okresie okołoporodowym, zmagające się z zaburzeniami emocji,
– dowiesz się, jak rozmawiać z pacjentką i jej partnerem tak, aby komunikacja ta była wspierająca,
– nauczysz się, jak motywować kobiety do korzystania z profesjonalnej pomocy psychiatrycznej lub psychologicznej.

PRZYSZŁA LUB ŚWIEŻO UPIECZONA MAMA I/LUB TWÓJ PARTNER/MĄŻ

Zapraszamy kobiety w ciąży, kobiety w okresie poporodowym oraz ich partnerów do udziału w bezpłatnym szkoleniu, pozwalającym na zdobycie wiedzy na temat trudności emocjonalnych, które mogą pojawić się w życiu młodych rodziców.

Szkolenie odbędzie się w formie e-learningowej, zatem TY SAM/A ZDECYDUJESZ, kiedy je zrealizujesz.

Podczas szkolenia:

– zdobędziesz wiedzę o powszechności zaburzeń emocjonalnych w ciąży i po porodzie,
– poznasz czynniki ryzyka wystąpienia zaburzeń emocji,
– dowiesz się, jakie są objawy zaburzeń emocjonalnych w tym okresie,
– otrzymasz zindywidualizowane wskazówki radzenia sobie,
– będziesz mieć możliwość skorzystania z dodatkowej bezpłatnej konsultacji telefonicznej interwencyjno-psychologicznej oraz pogłębionej diagnostyki ze specjalistą.

PANIE:
– zdobędą umiejętności przeprowadzenia wstępnej autodiagnozy
– zrozumieją swój nastrój
– nabędą umiejętności radzenia sobie w sytuacji obniżonego nastroju

PANOWIE:
– nabędą umiejętności rozpoznawania u partnerki depresji poporodowej
– zrozumieją, czego potrzebuje młoda mama, zmagająca się z zaburzeniami emocji
– nauczą się technik wspierania partnerki
– dowiedzą się, jak motywować partnerkę do korzystania profesjonalnej pomocy

Panie mogą skorzystać dodatkowo z bezpłatnej diagnozy psychologicznej z doświadczonym psychologiem!

Diagnoza przeprowadzona zostanie w trakcie 3-godzinnych sesji diagnostycznych. Po diagnozie Panie otrzymają pisemne, zindywidualizowane wskazówki radzenia sobie.

Panie i Panowie mogą także skorzystać z 30-minutowej bezpłatnej konsultacji telefonicznej ze specjalistą!

Projekt realizowany przez: Instytut Psychologii i Psychoterapii Proaktywnej proPORT

Współfinansowany z: budżet Miasta Poznania

Obszar realizacji: miasto Poznań

Kierowany do: lekarzy, pielęgniarek i położnych, pracujących w obszarze ginekologii i położnictwa oraz kobiet w okresie okołoporodowym i ich partnerów

Realizowany w formie: szkoleń e-learningowych oraz konsultacji interwencyjno-psychologicznych i diagnostyki psychologicznej

Cel: nabycie rzetelnej wiedzy na temat czynników ryzyka, epidemiologii i symptomatologii zaburzeń emocjonalnych w okresie ciąży i poporodowym, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i diagnozowania okołoporodowych zaburzeń afektywnych, nabycie umiejętności wspierającej komunikacji z kobietą doświadczającą zaburzeń afektywnych, kształtowanie postawy empatii wobec kobiet w okresie okołoporodowym doświadczających zaburzeń afektywnych

Termin realizacji projektu (projekt zakończony): sierpień 2017 – grudzień 2017