ul. Górna Wilda 68/1, Poznań

PROFESJONALNA KADRA MEDYCZNA

Procedury przekazywania trudnych diagnoz prenatalnych i perinatalnych

Cel projektu: podniesienie kompetencji personelu medycznego i specjalistów z zakresu wiedzy  dotyczącej procedur przekazywania diagnoz prenatalnych i perinatalnych dotyczących rozwoju dziecka i zdrowia lub życia dziecka i/lub matki czynników ryzyka i epidemiologii utraty ciąży na różnych jej etapach, psychologicznego doświadczenia obumarłej ciąży, a także wynikających z tego zaburzeń emocjonalnych oraz procesu żałoby, rozwijanie kompetencji porozumiewania się z pacjentką, umożliwiającego jej wsparcie w trudnym okresie powrotu do równowagi, kształtowanie postawy empatii wobec kobiet w okresie perinatalnym doświadczających straty ciąży na różnych jej etapach.

Do kogo skierowany jest projekt: przedstawiciele personelu medycznego i inni specjaliści pracujący w obszarze ginekologii i położnictwa: lekarze, pielęgniarki i położne

Projekt współfinansowany z: budżet Miasta Poznania

Obszar realizacji: Miasto Poznań

Kierowany do: przedstawiciele personelu medycznego i inni specjaliści pracujący w obszarze ginekologii i położnictwa: lekarze, pielęgniarki, pielęgniarze, położne, psycholodzy

Realizowany w formie: szkolenia e-learningowego

Termin realizacji projektu (projekt zakończony): maj 2018 – grudzień 2018