ul. Górna Wilda 68/1, Poznań

Szkolenie

„Psychologiczne wsparcie młodzieży z doświadczeniami traumatyzującymi i zaburzeniami zachowania”

Projekt skierowany do pracowników Gimnazjum im. Bł. Marii Karłowskiej w Poznaniu.
Szkolenie odbyło się podczas rady dydaktycznej dla wychowawców i nauczycieli ośrodka.
Termin: 04.11.2013r.

Projekt współfinansowany z: Projekt finansowany ze środków własnych Gimnazjum

Liczba uczestników: 25

Kierowany do: Wychowawcy i nauczyciele Gimnazjum