ul. Górna Wilda 68/1, Poznań

Seminaria naukowe w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”

Projekt był realizowany pod egidą Ośrodka Rozwoju Edukacji i dotyczył najnowszych metod nauczania opartych na psychologii pozytywnej i neuropsychologii.

Obejmował organizację dwóch seminariów naukowych w Poznaniu.

Uczestnicy zyskali wiedzę o najnowszych metodach nauczania opartych na psychologii pozytywnej, neuropsychologii oraz wiedzę z zakresu autodiagnozy, jako podstawę świadomości własnego stylu poznawczego, a tym samym zasobów dydaktycznych.

Terminy: 14.11.2014 i 28.11.2014

Projekt współfinansowany z: Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską

Liczba uczestników: 600

Kierowany do: Studenci kierunków pedagogicznych i psychospołecznych oraz kadra dydaktyczna wykładająca na kierunkach pedagogicznych i psychospołecznych