ul. Górna Wilda 68/1, Poznań

Szkolenie zamknięte dla Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

Szkolenie z zakresu radzenia sobie z porażką z wykorzystaniem Racjonalnej Terapii Zachowania.

Termin: 16.06.2014

Projekt współfinansowany z: Środki własne Instytutu

Liczba uczestników: 8

Kierowany do: Pracownicy naukowi i administracyjni Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk