ul. Górna Wilda 68/1, Poznań

Grupa psychoterapeutyczna rozwojowa – podnoszenie kompetencji psychospołecznych

Program terapii grupowych opracowany został przez ekspertów z Instytutu Psychologii i Psychoterapii Proaktywnej proPORT w oparciu o elementy terapii systemowej, podejścia humanistycznego, teorii poznawczo-behawioralnej oraz idei proaktywności.

W trakcie sesji wśród uczestników stopniowo uruchamiają się adaptacyjne reakcje umożliwiające kreowanie nowych, zdrowych perspektyw, nie zaś potęgowanie wewnętrznych blokad i zachowań utrwalających negatywne sposoby radzenia sobie w sytuacjach społecznych.

Psychoterapia grupowa stwarza uczestnikom bezpieczne warunki do pracy nad swoimi problemami społeczno-emocjonalnymi, podczas której mogą uzyskać wgląd we własne myśli i zachowania, jednocześnie dzieląc się sugestiami, doświadczeniem z innymi uczestnikami grupy terapeutycznej. Ponadto, uczestnicy, którzy mają trudności w relacjach międzyludzkich mogą korzystać z interakcji społecznych, które są podstawową częścią doświadczenia terapii grupowej.

Program terapii grupowej obejmuje m.in.:

 • analizę i zrozumienie sytuacji sprawiającej trudność
 • zrozumienie schematów i procesów związanych z doświadczanymi trudnościami
 • definiowanie zasobów wewnętrznych i zewnętrznych
 • psychologiczne aspekty radzenia sobie z kryzysem wejścia w nową sytuację
 • techniki utrwalania pozytywnych form radzenia sobie z kryzysem
 • pracę z własnymi potrzebami i granicami (dotarcie do własnych potrzeb i granic, zachowanie płynności pomiędzy tymi aspektami)
 • pracę z własnymi przekonaniami (poznanie struktury i sposobów powstawania przekonań, rozpoznawanie przekonań ograniczających, uruchamianie przekonań wspierających, zmiana przekonań pod postacią dialogu wewnętrznego)
 • prace grupowe i indywidualne na „linii czasu”
 • przejście z pozycji wyjaśniania do pozycji „tu i teraz”: gdzie jestem? co posiadam? co mogę zaoferować światu i sobie?
 • wyłonienie aspektów społecznych: funkcjonowanie w rodzinie, towarzystwie, pracy, plany, gromadzenie zasobów, „odczarowanie” sytuacji, alternatywy.
 • zagadnienie „Moje plany związane ze mną w nowej perspektywie” – samorozwój, plany osobiste, rodzinne, towarzyskie, zawodowe etc.
Wielkość grupy: 6-12 osób
Do kogo skierowana jest grupa: osoby zmagające się z różnymi trudnościami społecznymi
Opłaty:
Czas trwania jednej sesji: 120 minut
Częstotliwość sesji: raz w tygodniu
Płatność za jedną sesję: 60,00 zł (kontrakt z uczestnikiem obejmuje udział w co najmniej 10 sesjach)