ul. Górna Wilda 68/1, Poznań

Życie po rozwodzie – zdrowe perspektywy

Promocja zdrowia psychicznego u osób zmagających się z doświadczeniem rozwodu.

Projekt był dofinansowany ze środków budżetu Miasta Poznania.

Jego celem było złagodzenie do 31.10.2015 roku ryzyka powstania zaburzeń psychicznych, będących wynikiem trwającego lub przeżytego rozwodu wśród 24 mieszkanek/mieszkańców Poznania objętych wsparciem, które były w trakcie trwającego postępowania rozwodowego, po rozwodzie bądź w fazie definitywnego rozpadu związku.

Sesje rozpoczęły się w maju 2015 roku, a zakończyły w październiku 2015 roku.

KORZYŚCI:

Dzięki uczestnictwu w grupie psychoterapeutycznej w bezpiecznych warunkach w trakcie 20 sesji terapeutycznych mieszkańcy Poznania mogli:

– zrozumieć swoją sytuację,
– odnaleźć zasoby do pracy nad swoimi problemami społeczno-emocjonalnymi,
– uzyskać wgląd we własne myśli i zachowania, jednocześnie dzieląc się sugestiami, doświadczeniem z innymi Uczestnikami.

Grupa psychoterapeutyczna prowadzona była o charakterze zamkniętym, prowadzona w oparciu o elementy psychoterapii systemowej, humanistycznej, teorii poznawczo-behawioralnej (min. metoda RTZ – Racjonalna Terapia Zachowań) oraz idei proaktywności.

Serdecznie zachęcamy do odwiedzin strony akcji społecznej „Życie po rozwodzie: LEPSZE PERSPEKTYWY”na portalu społecznościowym Facebook: „Życie po rozwodzie”

Projekt współfinansowany z: budżet Miasta Poznania

 

Kierowany do:

  • Mieszkanki i mieszkańcy Miasta Poznania
  • OSOBY BĘDĄCE W TRAKCIE POSTĘPOWANIA ROZWODOWEGO – osoby, które są aktualnie w trakcie trwania związku małżeńskiego, w którym złożono sądowy pozew o rozwód
  • OSOBY BĘDĄCE DO 12 MIESIĘCY PO ORZECZONYM ROZWODZIE – w przypadku osób, które zakończyły małżeństwa, wobec których sąd orzekł rozwód
  • OSOBY BĘDĄCE W TRAKCIE DEFINITYWNEGO ROZPADU ZWIĄZKU.