ul. Górna Wilda 68/1, Poznań

dr Izabela Stankowska-Mazur

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA, SEKSUOLOG, PEDAGOG

Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog, pedagog zdrowia, trener

WYKSZTAŁCENIE

 • Psychologia transportu, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Poznaniu (2015)
 • Studia doktoranckie, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, stopień: doktor nauk humanistycznych (2012)
 • Akademia Trenera, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (2011)
 • Psychologia, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (2010)
 • Seksuologia, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (2008)
 • Pedagogika Zdrowia, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (2007)

WYBRANE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, adiunkt (od 2019-)
 • Instytut Psychologii i Psychoterapii Proaktywnej proPORT, Dyrektor ODN, członek-założyciel Zarządu (od: 2013- )
 • Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji, nauczyciel akademicki na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych (od: 2011- )
 • Dom Opiekuńczo-Wychowawczy typu socjalizacyjnego w Poznaniu, stanowisko: psycholog-psychoterapeuta (od: 2010- )
 • Gimnazjum im. Bł. M. Karłowskiej w Poznaniu, stanowisko: psycholog (2010-2012)
 • Gabinet Psychoterapii Małżeńskiej i Rodzinnej (od: 2009- )
 • Dom Opiekuńczo-Wychowawczy typu socjalizacyjnego w Poznaniu, stanowisko: pedagog (2009-2010)
 • Zespół Szkół z Oddziałam Integracyjnymi nr 3 w Poznaniu, stanowisko: nauczyciel wspomagający (2007-2008)
 • Fundacja Pomocy Samotnej Matce PRO-VITA w Poznaniu, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne (2007)
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, nauczyciel akademicki na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych (od 2007-)

KURSY I SZKOLENIA

 • Szkoła Tutorów Akademickich – Collegium Wratislaviense (2020)
 • Terapia  Koherencji – Wielkopolski Instytut Psychoterapii w Poznaniu (2017)
 • Terapia Schematu – Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie (2016)
 • Kurs Atestowany Przygotowujący do Egzaminu Certyfikacyjnego Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu (2014-2016)
 • Kurs Zaawansowany Psychoterapii Systemowej Indywidualnej, Par, Rodzin i Grupowej – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu (2013-2014)
 • Trening Zastępowania Agresji ART – Instytut Amity (2014)
 • Trudności w psychoterapii – prof. Nancy McWilliams – Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie (2014)
 • Umiejętność stosowania i interpretacji Testu Szondiego – ERDA Szkolenia w Warszawie (2014)
 • Coaching dietetyczny – Poradnia Zdrowego Odżywiania Dietetycznie Poprawni w Warszawie (2014)
 • Psychologiczne wsparcie młodzieży z doświadczeniami traumatyzującymi i zaburzeniami zachowania – Instytut Psychologii i Psychoterapii Proaktywnej proPort w Poznaniu (2013)
 • Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu (2013)
 • Dziecko homoseksualne w rodzinie, szkole i środowisku rówieśniczym – Zakład Promocji Zdrowia i Psychoterapii WSE UAM w Poznaniu (2011)
 • Racjonalna Terapia Zachowania – Centrum Psychoterapii Integralnej w Poznaniu (2010)
 • Terapia małżeństw i par – Polski Instytut Ericksonowski we Wrocławiu (2010)
 • Psychoterapia i pomoc psychologiczna dla osób z orientacja homo- i biseksualną – Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie (2010)
 • Jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych z wychowankami domu opiekuńczo-wychowawczego? Budowanie pozytywnych relacji – Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych w Poznaniu (2010)
 • Socjoterapia – praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania – Firma Szkoleniowa PRAXE (2010)
 • Kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzin – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu (2008-2009)
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych – Terenowy Komitet Ochrony Prawa Dziecka w Poznaniu (2009)
 • Dziecko trudne – jak pomóc mu funkcjonować w grupie – Centrum Szkoleniowe Klanza w Poznaniu (2008)
 • Metody integracyjne w pracy z grupą – wprowadzenie do pedagogiki zabawy – Centrum Szkoleniowe Klanza w Poznaniu (2007)
 • Krzywdzenie fizyczne i emocjonalne dzieci – diagnoza, pierwsza interwencja – Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu (2007)
 • Terapia ruchem – Philipps Universität Marburg, Niemcy (2006)
 • Zaburzenia seksualne i ich leczenie – Philipps Universität Marburg, Niemcy (2006)
 • Psychologia kliniczna i psychoterapia: zaburzenia psychiczne – Philipps Universität Marburg, Niemcy (2006

INFORMACJE DODATKOWE

 • ponad 30 publikacji w czasopismach i publikacjach naukowych
 • ponad 40 publikacji popularnonaukowych
 • ponad 30 wystąpień na konferencjach naukowych
 • 2016-2017 – artykuły popularyzujące wiedzę z zakresu seksualności osób w okresie późnej dorosłości w czasopiśmie Medical Maestro Magazine
 • 2010-2018 – artykuły popularyzujące wiedzę z zakresu seksualności i relacji interpersonalnych w czasopiśmie Perfect Body. Magazyn ludzi aktywnych oraz Perfect Body Elite
 • 400-godzinny staż psychoterapeutyczny w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (2013)
 • 166-godzinny staż w Poradni Zdrowia Psychicznego Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu
 • nagrody za osiągnięcia w pracy naukowej oraz osiągnięcia w nauce i wyróżniający udział w życiu Uniwersytetu, Rektor UAM (2014, 2013, 2011, 2007)

Specjalizacja

psycholog, psychoterapeuta, seksuolog, pedagog

Wykształcenie

dr