Szkolenie „Psychologiczne wsparcie młodzieży z doświadczeniami traumatyzującymi i zaburzeniami zachowania”

Szkolenie „Psychologiczne wsparcie młodzieży z doświadczeniami traumatyzującymi i zaburzeniami zachowania”

Projekt skierowany do pracowników Gimnazjum im. Bł. Marii Karłowskiej w Poznaniu.
Szkolenie odbyło się podczas rady dydaktycznej dla wychowawców i nauczycieli ośrodka.
Termin: 04.11.2013r.