Projekty

Projektujemy i wdrażamy szereg rozwiązań z obszaru zdrowia psychicznego. Od początku wspieramy m.in. przedsiębiorców, pracowników, nauczycieli i uczniów. Prowadzimy grupy psychoterapeutyczne dla osób doświadczających trudności w różnych obszarach życiowych.

Część działań współfinansowana jest z budżetów samorządów, środków unijnych i źródeł prywatnych.