Psychoterapia

W naszym przekonaniu proces psychoterapeutyczny:

  • ma na celu doprowadzenie do zmiany i rozwoju (Irvin Yalom)

  • opiera się na założeniu, że działanie jest zasadniczą potrzebą człowieka (Richard Rorty), a postawa proAktywności jest pewnym kluczem do zdrowia psychicznego oraz samourzeczywistnienia

  • bazuje na relacji między psychoterapeutą/psychoterapeutką, a drugim człowiekiem, zbudowanej na szczerości, autentyczności i podmiotowym traktowaniu siebie nawzajem

  • ma na celu budowanie nadziei na przyszłość

  • odbywa się podczas dialogu, podczas wspólnego poszukiwania rozwiązań, wyjaśnień, hipotez

  • opiera się na założeniu, że człowiek może wykorzystać swoje osobiste zasoby, aby wspólnie z psychoterapeutą/psychoterapeutką znaleźć rozwiązanie swojego problemu (koncentracja na zasobach, mocnych stronach)

 

Po kilku latach różnorodnych szkoleń oraz poszukiwania optymalnego
sposobu prowadzenia psychoterapii, przyjęliśmy koncepcję pracy,
która zakłada paradygmat społecznego konstruktywizmu, w ramach którego
minimalistycznieekologicznie integrujemy różne szkoły psychoterapeutyczne.
Oznacza to, że zachowując profesjonalizm, szukamy rozwiązań elastycznych,
skutecznych i szytych na miarę Klienta.
Jako Zespół prowadzimy terapię indywidualną, par, rodzinną i grupową.

Psychoterapeuci

Swoich Klientów postrzegamy z perspektywy proAKTYWNOŚCI, tj. zakładamy, że:

  • to ich decyzje i wynikające z nich działania tworzą przyszłość
  • mają w sobie potencjał i siłę do pokonywania trudności
  • wsparcie jest towarzyszeniem w podróży, a nie prowadzeniem za rękę do narzuconego celu
  • nie ma ludzi słabych – są jedynie tacy, którzy jeszcze nie odkryli własnej siły
dr Anita Machaj

dr Anita Machaj

psycholog, seksuolog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego, certyfikowany doradca w problemach małżeńskich i rodzinnych, certyfikowany psychoterapeuta EAP

Pokaż CV
WYKSZTAŁCENIE

Psychologia transportu, studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Poznaniu (2014-2015)
– Studia doktoranckie, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, uzyskany tytuł: doktor nauk humanistycznych (2009)
Seksuologia, studia podyplomowe, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (2009)
Pomoc psychologiczna w dziedzinie seksuologii, studium podyplomowe, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2004)
– Filozofia, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, uzyskany tytuł: magister filozofii (2004)
– Psychologia, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, uzyskany tytuł: magister psychologii (2003)

CERTYFIKATY

Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (2015)
Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (2015)
Certyfikat Trenera Warsztatu przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (2014)
Certyfikatu Psychoterapeuty przez Europejskie Towarzystwo Psychoterapii (EAP) (2013)
– Certyfikaty Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego:
– psychologa – specjalisty w zakresie seksuologii (2009)
– psychologa – doradcy w problemach małżeńskich i rodzinnych (2009)

WYBRANE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

– Instytut Psychologii i Psychoterapii Proaktywnej proPORT, Fundatorka i Prezes Zarządu (od: 2013- )
– Poznański Ośrodek Specjalistyczny Usług Medycznych, stanowisko: psycholog-psychoterapeuta (2011-2015)
– Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy”, stanowisko: adiunkt (2012-2013)
– Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, stanowisko: docent (od: 2010- )
– Gabinet Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej (od: 2008- )
– Centrum Psychoterapii Integralnej, stanowisko: psychoterapeuta (od: 2007- )
– Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, nauczyciel akademicki na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych (od: 2005- )

KURSY I SZKOLENIA

Trudności w psychoterapii – prof. Nancy McWilliams – Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie (2014)
Kurs Zaawansowany Psychoterapii Systemowej Indywidualnej, Par, Rodzin i Grupowej – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu (2013-2014)
Umiejętność stosowania i interpretacji Testu Szondiego – ERDA Szkolenia w Warszawie (2014)
Kurs Atestowany Przygotowujący do Egzaminu Certyfikacyjnego Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu (2013)
Wprowadzenie do Somatic Experiencing SE INTRO, szkolenie prowadzone przez Elisabeth Schneider-Keiser (2012)
Kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzin – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu (2011)
Terapia małżeństw i par – Polski Instytut Ericksonowski we Wrocławiu (2010)
Psychoterapia i pomoc psychologiczna dla osób z orientacja homo- i biseksualną – Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie (2010)
Racjonalna Terapia Zachowania – Centrum Psychoterapii Integralnej w Poznaniu (2010)
Czteroletnia szkoła terapeutyczna Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów” (2005-2009)
Kończenie psychoterapii analitycznej – Instytut Analizy Grupowej „Rasztów” (2009)
Mistrz Praktyk NLP, zgodne z wymogami Międzynarodowego Stowarzyszenia NLP (IA NLP Inc.) (2009)
Tworzenie grupy analitycznej – wstępna faza rozwoju grupy – Instytut Analizy Grupowej „Rasztów” (2008)
Praktyk NLP, zgodne z wymogami Międzynarodowego Stowarzyszenia NLP (IA NLP Inc.) (2008)
Wprowadzenie do kinezjologii edukacyjnej (2007)
Zespół stresu pourazowego – przyczyny, przejawy, pomoc – WSE UAM w Poznaniu (2007)
Psychoterapia małżeństw i par – Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin (2007)
Podstawy hipnozy klinicznej – Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej (2006)
Techniki psychoterapii – psychodrama i psychogimnastyka – Instytut Analizy Grupowej „Rasztów” (2006)
Interpretacja analityczna – Instytut Analizy Grupowej „Rasztów” (2006)
Interwencja kryzysowa – Instytut Analizy Grupowej „Rasztów” (2006)
Interpretacja snów w psychoterapii analitycznej – Instytut Analizy Grupowej „Rasztów” (2006)
Pierwszy kontakt z pacjentem. Wywiad psychoanalityczny – Instytut Analizy Grupowej „Rasztów” (2006)
Metody pracy i sposoby komunikowania się z dziećmi agresywnymi (2006)
Kurs pedagogiczny – Placówka Doskonalenia Nauczycieli „Szkoleniowiec” (2006)

INFORMACJE DODATKOWE

32 publikacje naukowe
19 wystąpień na konferencjach naukowych
– 400-godzinny staż psychoterapeutyczny w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (2013)

dr Izabela Stankowska-Mazur

dr Izabela Stankowska-Mazur

psycholog, psychoterapeuta, trener umiejętności miękkich, w trakcie szkolenia przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty

Pokaż CV
WYKSZTAŁCENIE

Studia doktoranckie w trybie niestacjonarnym, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych (od 2016 – w trakcie)
Psychologia transportu, studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Poznaniu (2014-2015)
Studium Trenerskie, Pracownia Psychologiczna Spotkanie (2010-2011)
– Psychologia, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, uzyskany tytuł: magister psychologii (1999-2004)
Studium Pedagogiczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2003)

WYBRANE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

– Instytut Psychologii i Psychoterapii Proaktywnej proPORT, Fundatorka i Wiceprezes Zarządu (od: 2013- )
– KIND Centrum Terapii Słuchu – Poradnie Specjalistyczne, stanowisko: psycholog (od: 2012- )
– Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Poznaniu, stanowisko: psycholog (2011)
– Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska „Milenium” (2011)
– Przedszkole Integracyjne nr 32 w Koninie, stanowisko: psycholog (2009)
– Poradnia Psychologiczna w Prywatnej Specjalistycznej Praktyce Medycznej „Chirurgia Poznańska” w Poznaniu, stanowisko: psychoterapeuta (od: 2006- )
– Klinika Foniatrii i Audiologii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 2 w Poznaniu, stanowisko: psycholog (od: 2004- )

KURSY I SZKOLENIA

Trudności w psychoterapii – prof. Nancy McWilliams – Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie (2014)
Racjonalna Terapia Zachowania – Simontonowski Instytut Zdrowia w Poznaniu (2014)
Umiejętność stosowania i interpretacji Testu Szondiego – ERDA Szkolenia w Warszawie (2014)
Wprowadzenie do Somatic Experiencing SE INTRO, szkolenie prowadzone przez Elisabeth Schneider-Keiser (2012)
Bajkoterapia, jako twórcza metoda wspierania rozwoju dzieci, Centrum Szkoleniowe KLANZA (2012)
Kurs Zaawansowany Psychoterapii Systemowej Indywidualnej, Par, Rodzin i Grupowej – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu (2011-2013)
Kurs Atestowany Przygotowujący do Egzaminu Certyfikacyjnego Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu (2011-2012)
Elementy języka migowego (2008)
Kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzin – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu (2007-2008)
Psychorysunek w diagnozie i terapii, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (2006)
Drzewo – graficzny obraz psychiki człowieka, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (2006)
– Diagnoza neuropsychologiczna człowieka dorosłego, Centrum psychoterapii i treningów psychologicznych w Poznaniu (2006)
Metody diagnozy systemu rodzinnego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (2006)
3 stopniowe szkolenie terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem i upośledzeniem umysłowym, Centrum Terapii Behawioralnej w Gdańsku (2005)
Gestalt – terapia holistyczna, Ośrodek Psychoterapii i Treningów Psychologicznych „AION” w Poznaniu (2004)
– Jeden mały krok-wiele małych kroków. Terapia ofiar i sprawców przemocy, Polski Instytut Ericksonowski (2004)
– O miłości do jedzenia prawie wszystko – terapia zaburzeń odżywiania się, Polski Instytut Ericksonowski (2004)

INFORMACJE DODATKOWE

– 1 publikacja naukowa
– 360-godzinny staż psychoterapeutyczny w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (2013)
– 166-godzinny staż w Poradni Zdrowia Psychicznego Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu

mgr Paulina Czerniga-Puk

mgr Paulina Czerniga-Puk

psycholog, psychoterapeuta, seksuolog, pedagog, trener, w trakcie szkolenia przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty

Pokaż CV
WYKSZTAŁCENIE

Psychologia transportu, studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Poznaniu (2014-2015)
– Studia doktoranckie, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, uzyskany tytuł: doktor nauk humanistycznych (2007-2012)
Akademia Trenera, studia podyplomowe, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (2010-2011)
– Psychologia, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, uzyskany tytuł: magister psychologii (2006-2010)
Seksuologia, studia podyplomowe, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (2007-2008)
– Pedagogika Zdrowia, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, uzyskany tytuł: magister pedagogiki (2003-2007)

WYBRANE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

– Instytut Psychologii i Psychoterapii Proaktywnej proPORT, członek-założyciel Zarządu (od: 2013- )
– Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji, nauczyciel akademicki na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych (od: 2011- )
– Dom Opiekuńczo-Wychowawczy typu socjalizacyjnego w Poznaniu, stanowisko: psycholog-psychoterapeuta (od: 2010- )
– Gimnazjum im. Bł. M. Karłowskiej w Poznaniu, stanowisko: psycholog (2010-2012)
– Gabinet Psychoterapii Małżeńskiej i Rodzinnej (od: 2009- )
– Dom Opiekuńczo-Wychowawczy typu socjalizacyjnego w Poznaniu, stanowisko: pedagog (2009-2010)
– Zespół Szkół z Oddziałam Integracyjnymi nr 3 w Poznaniu, stanowisko: nauczyciel wspomagający (2007-2008)
– Fundacja Pomocy Samotnej Matce PRO-VITA w Poznaniu, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne (2007)
– Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, nauczyciel akademicki na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych (od: 2007- )

KURSY I SZKOLENIA

Kurs Atestowany Przygotowujący do Egzaminu Certyfikacyjnego Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu (2014-2016)
Kurs Zaawansowany Psychoterapii Systemowej Indywidualnej, Par, Rodzin i Grupowej – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu (2013-2014)
Trening Zastępowania Agresji ART – Instytut Amity (2014)
Trudności w psychoterapii – prof. Nancy McWilliams – Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie (2014)
– Umiejętność stosowania i interpretacji Testu Szondiego – ERDA Szkolenia w Warszawie (2014)
Coaching dietetyczny – Poradnia Zdrowego Odżywiania Dietetycznie Poprawni w Warszawie (2014)
Psychologiczne wsparcie młodzieży z doświadczeniami traumatyzującymi i zaburzeniami zachowania – Instytut Psychologii i Psychoterapii Proaktywnej proPort w Poznaniu (2013)
Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu (2013)
Dziecko homoseksualne w rodzinie, szkole i środowisku rówieśniczym – Zakład Promocji Zdrowia i Psychoterapii WSE UAM w Poznaniu (2011)
Racjonalna Terapia Zachowania – Centrum Psychoterapii Integralnej w Poznaniu (2010)
Terapia małżeństw i par – Polski Instytut Ericksonowski we Wrocławiu (2010)
Psychoterapia i pomoc psychologiczna dla osób z orientacja homo- i biseksualną – Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie (2010)
Jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych z wychowankami domu opiekuńczo-wychowawczego? Budowanie pozytywnych relacji – Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych w Poznaniu (2010)
Socjoterapia – praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania – Firma Szkoleniowa PRAXE (2010)
Kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzin – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu (2008-2009)
Warsztaty umiejętności wychowawczych – Terenowy Komitet Ochrony Prawa Dziecka w Poznaniu (2009)
Dziecko trudne – jak pomóc mu funkcjonować w grupie – Centrum Szkoleniowe Klanza w Poznaniu (2008)
Metody integracyjne w pracy z grupą – wprowadzenie do pedagogiki zabawy – Centrum Szkoleniowe Klanza w Poznaniu (2007)
Krzywdzenie fizyczne i emocjonalne dzieci – diagnoza, pierwsza interwencja – Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu (2007)
Terapia ruchem – Philipps Universität Marburg, Niemcy (2006)
Zaburzenia seksualne i ich leczenie – Philipps Universität Marburg, Niemcy (2006)
Psychologia kliniczna i psychoterapia: zaburzenia psychiczne – Philipps Universität Marburg, Niemcy (2006)

INFORMACJE DODATKOWE

19 publikacji w czasopismach i monografiach naukowych

ponad 40 publikacji popularnonaukowych
19 wystąpień na konferencjach naukowych
– współorganizacja 5 konferencji naukowych
– od 2016 – artykuły popularyzujące wiedzę z zakresu seksualności osób w okresie późnej dorosłości w czasopiśmie Medical Maestro Magazine
– od 2010 – artykuły popularyzujące wiedzę z zakresu seksualności i relacji interpersonalnych w czasopiśmie Perfect Body. Magazyn ludzi aktywnych

– 400-godzinny staż psychoterapeutyczny w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (2013)
– 166-godzinny staż w Poradni Zdrowia Psychicznego Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu

– Nagroda zespołowa III stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej, Rektor UAM (2014)

– Nagroda zespołowa III stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej, Rektor UAM (2013)

– Nagroda zespołowa III stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej, Rektor UAM (2011)

Medal Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza „za wybitne osiągnięcia w nauce i wyróżniający udział w życiu Uniwersytetu” (2007)