Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /home/users/proport/public_html/wp-includes/plugin.php on line 571

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /home/users/proport/public_html/wp-includes/plugin.php on line 571
Życie po rozwodzie – zdrowe perspektywy. Promocja zdrowia psychicznego u osób zmagających się z doświadczeniem rozwodu. | ProPort

Życie po rozwodzie – zdrowe perspektywy. Promocja zdrowia psychicznego u osób zmagających się z doświadczeniem rozwodu.

Życie po rozwodzie – zdrowe perspektywy. Promocja zdrowia psychicznego u osób zmagających się z doświadczeniem rozwodu.

Projekt był dofinansowany ze środków budżetu Miasta Poznania.

Jego celem było złagodzenie do 31.10.2015 roku ryzyka powstania zaburzeń psychicznych, będących wynikiem trwającego lub przeżytego rozwodu wśród 24 mieszkanek/mieszkańców Poznania objętych wsparciem, które były w trakcie trwającego postępowania rozwodowego, po rozwodzie bądź w fazie definitywnego rozpadu związku.

Sesje rozpoczęły się w maju 2015 roku, a zakończyły w październiku 2015 roku.

KORZYŚCI:

Dzięki uczestnictwu w grupie psychoterapeutycznej w bezpiecznych warunkach w trakcie 20 sesji terapeutycznych mieszkańcy Poznania mogli:

– zrozumieć swoją sytuację,
– odnaleźć zasoby do pracy nad swoimi problemami społeczno-emocjonalnymi,
– uzyskać wgląd we własne myśli i zachowania, jednocześnie dzieląc się sugestiami, doświadczeniem z innymi Uczestnikami.

Grupa psychoterapeutyczna prowadzona była o charakterze zamkniętym, prowadzona w oparciu o elementy psychoterapii systemowej, humanistycznej, teorii poznawczo-behawioralnej (min. metoda RTZ – Racjonalna Terapia Zachowań) oraz idei proaktywności.

Serdecznie zachęcamy do odwiedzin strony akcji społecznej „Życie po rozwodzie: LEPSZE PERSPEKTYWY”na portalu społecznościowym Facebook: „Życie po rozwodzie”

SYLWETKI PSYCHOTERAPEUTÓW PROWADZĄCYCH SESJE GRUPOWE W RAMACH PROJEKTU „ŻYCIE PO ROZWODZIE – ZDROWE PERSPEKTYWY”
Marcin Siedlecki – jest psychologiem i pedagogiem. Ukończył studia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie natomiast studia magisterskie z psychologii , specjalność psychologia kliniczna na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dodatkowo ukończył Podyplomowe Studia z zakresu Mediacji Rodzinnych w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie, szkolenia z zakresu Psychoterapii i Poradnictwa w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie , Terapii Systemowej WTTS w Poznaniu, Terapii Krótkoterminowej oraz uzyskał certyfikat umiejętności praktycznych w pracy z klientem w nurcie Analizy Transakcyjnej. Od wielu lat pracuje jako psycholog- praktyk. Jestem biegłym sądowym w sprawach karnych , rodzinnych i opiekuńczych. Moje doświadczenia zawodowe koncentrują się na diagnozie, pracy z osobami odczuwającymi różnego rodzaju trudności, problemy w relacjach międzyludzkich, będące w kryzysie , prowadzeniu poradnictwa i pomocy psychologicznej dot. rozwiązywania problemów dla rodzin, małżeństw, mediacji rodzinnych, problemów wychowawczych dzieci i młodzieży. Na bieżąco pogłębiam swoją widzę z zakresu psychoterapii Jestem członkiem PTP oraz SPCH.

Dawid Oleksiak – na co dzień pracuje jako psychoterapeuta, psycholog, trener i coach. W 2000 roku ukończył psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W swojej pracy łączy różne podejście poznawczo- behawioralne, terapię neurolingwistyczną i podejście systemowe. Ukończył czteroletnie szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty poznawczo- behawioralnego w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre. Brał udział w licznych szkoleniach i kursach z zakresu psychoterapii i pomocy psychologicznej m.in. Posiada Certyfikat Praktyka NLP, ukończył kurs certyfikacyjny Mistrza NLP w Polskim Instytucie NLP w Warszawie. Zakończył szkolenie w ramach dwuletniego Studium Coachingu MLC w Polskim Instytucie NLP w Warszawie, kurs Pierwszego Stopnia w Racjonalnej Terapii Zachowania, kurs Hipnoza i hipnoterapia dla profesjonalistów, podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin w WTTS oraz moduł Terapii Schematu (Introduction to Schema Therapy Borderline Personality Disorder) zatwierdzony przez International Society of Schema Therapy. Pracuje indywidualnie z dorosłymi i młodzieżą. Prowadzi terapię par i terapię rodzinną. Wciąż doskonali się zawodowo swoją pracę poddając stałej superwizji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.