Szkolenie „Analiza, interpretacja i zastosowanie testu Szondiego”

Szkolenie „Analiza, interpretacja i zastosowanie testu Szondiego”

Szkolenie skierowane do psychologów zainteresowanych korzystaniem z testu Szondiego.

KORZYŚCI:

– wiedza teoretyczna dotycząca podstawy merytorycznej testu
– umiejętności praktyczne analizowania i obliczania profili
– umiejętność interpretacji profili pacjentów

Prowadzący: mgr Elżbieta Dajek
Terminy: 18-19.01.2014 oraz 22-23.02.2014