ODN

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH proPORT

 

Konspekty szkoleń realizowanych w ramach rad pedagogicznych


I.

MULTIKULTUROWOŚĆ WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE – wyzwania psychospołeczne w pracy z uczniem pochodzącym z innego kraju


 

 

 1. Regulacje prawne w zakresie edukacji dzieci innej narodowości.
 2. Psychospołeczne konsekwencje migracji, m.in. żałoba kulturowa, syndrom ocalonych, PTSD, niedokończone sprawy, wyuczona bezradność, zaburzenia procesu socjalizacji, zaburzenia rozwoju poznawczego.
 3. Szok kulturowy – specyfika, fazy i konsekwencje dla procesu nauczania.
 4. Stereotypy, uprzedzenia oraz dyskryminacja uczniów innej narodowości.
 5. Praktyki dyskryminacyjne w szkole.
 6. Reagowanie na dyskryminację.
 7. Wyzwania dla nauczyciela pracującego z uczniami innych narodowości.

CENA 1200 zł brutto


II.

ŚWIAT CISZY A ŚWIAT DŹWIĘKU – praca z dzieckiem niesłyszącym zaaparatowanym lub zaiplantowanym

 

 1. Wskazanie na powagę problemu niedosłuchu u dzieci
 2. Wyjaśnienie procesu słyszenia
 3. Na czym polega prawidłowy słuch, prawidłowe rozumienie i słyszenie przestrzenne.
 4. Analiza siły dźwięku i ich odbioru na poziomie dB w oparciu o audiogram.
 5. Konsekwencje medyczne, społeczno – emocjonalne w zależności od stopnia uszkodzenia słuchu.
 6. Aparat a implant – jak jest róznica
 7. Wspomaganie procesu słyszenia w klasie i w szkole
 8. Problemy emocjonalno- społeczne osób niesłyszących i naznaczenie społeczne.
 9. Chcemy cię zrozumieć – mowa osób niesłyszących.
 10. Tutoring rówieśniczy.

 

CENA 1200 zł brutto


 

III.

TRUDNE ROZMOWY W SZKOLE – podstawy komunikacji, mediacji i negocjacji

część I i część II (program szkolenia przygotowany na dwie rady pedagogiczne)

 

 1. Komunikacji na płaszczyźnie uczeń- nauczyciel- rodzic.
 2. Umiejętności negocjacyjnych i mediacyjnych w sytuacjach konfliktowych.
 3. Program szkolenia.
 4. Budowanie relacji.
 5. Skuteczna komunikacja. Komunikaty Ja.
 6. Rodzaje konfliktów. Sposoby rozwiązywania konfliktów. Style rozwiązywania konfliktów.
 7. Fazy negocjacji. Bariery. Techniki. Negocjacje integracyjne.

 

CENA 1500 zł brutto


 

mamama