ul. Górna Wilda 68/1, Poznań

MÓJ NAUCZYCIEL – MÓJ AUTORYTET!

Szkoła Promująca Zdrowie Psychiczne Nauczycieli

Cel projektu: wprowadzenie idei aktywnej promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego kadry pedagogicznej: Szkoła Promująca Zdrowie Psychiczne Nauczycieli, zapobieganie zaburzeniom psychicznym kadry pedagogicznej, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.

Do kogo skierowany jest projekt: szkoły w Wielkopolsce, nauczyciele

Realizowany przez: Instytut Psychologii i Psychoterapii Proaktywnej proPORT

Dofinansowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Patronat: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak

Obszar realizacji: Wielkopolska

Termin realizacji (projekt zakończony): wrzesień 2017 – czerwiec 2018

Kierowany do: kadra pedagogiczna wielkopolskich szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych

Realizowany w formie: szkoleń e-learningowych, coachingów, konferencji oraz kampanii społecznej

Działania projektowe:

1. Wybór 4 mentorów spośród kadry pedagogicznej, którzy zdobędą wiedzę na szkoleniach online z zakresu promocji zdrowia psychicznego

2. 4 bezpłatne szkolenia e-learningowe dla 4 Mentorów:

  • Nie spalaj się! Profilaktyka wypalenia zawodowego oraz konstruktywne radzenie sobie ze stresem i trudnymi emocjami.
  • Zdrowe myśli – zdrowe emocje – zdrowe działania.
  • Poczucie sprawstwa i własnej skuteczności
  • Komunikacja międzyludzka – podstawy porozumiewania się i adekwatnego reagowania w sytuacjach trudnych.

3. Coaching dla Nauczycieli

4. CZTERY zadania służące profilaktyce zdrowia psychicznego kadry pedagogicznej, realizowane przez każdą ze szkół.

5. Konferencja wieńcząca projekt w czerwcu 2018 roku.

6. Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie Psychiczne Nauczycieli nadany przez Fundację Instytut Psychologii i Psychoterapii Proaktywnej proPORT